.

Spoločnosť PRO-TECH SK, s.r.o. predstavuje neštátne zdravotnícke zariadenie so sídlom v Žiline, pôsobiace v odbore výdaja ortopedicko-protetických zdravot-níckych pomôcok. Disponuje odborne zaškolenými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v zdravotníctve.

Spoločnosť vznikla v roku 1997, následne sa v roku 2007 transformovala na s.r.o., pričom zameranie firmy na výdaj zdravotníckych pomôcok sa nezmenilo. Úspešnosť spoločnosti dodnes staviame na kvalite ponúkaných produktov, individuálnom a korektnom prístupe vo vzťahu voči zákazníkom.

Špecializujeme sa hlavne na výrobu, výdaj, opravy a akékoľvek úpravy takto dodaných zdravotníckych pomôcok výhradne na základe individuálnych žiadostí pacientov. Dodané pomôcky sú hradené zdravotnými poisťovňami na predpis odborného lekára, na základe ktorého odporúčania k nám pacienti prichádzajú. Vo väčšine prípadov ide hlavne o ortopédov, chirurgov, traumatológov, rehabilitačných a iných špecialistov.

Všetky špeciálne, ako aj štandardné pomôcky zhotovujeme prostredníctvom využitia najnovších technológií a vysoko kvalitných materiálov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa:

  PRO-TECH SK, s.r.o.       Bratislavská 9          010 01 ŽilinaTel: 041/562 62 83        0904 660 497        0948 571 551        0903 317 593

Web: www.pro-tech.sk

Mail: info@pro-techl.sk   


   Otváracie hodiny:

PO - PIA: 8.00 - 15.30

  Obed: 12.00-12.30


ÚVOD poistovne.png MERNÉ MIESTA DSC_5654.JPG DSC_5666.JPG ZAMESTNANCI SORTIMENT POPIS ČINNOSTI ŠPECIÁLNA PONUKA GALÉRIA POMÔCKY